Skip Navigation Links

Toon / sluit Menu
Volg de Maas
 points of interest - history - architecture - urban exploring

Dutch Deutsch English Francais Polisch Espangnol

Entrepotgebied

Het Entrepotgebied is oorspronkelijk een (Entrepot-)haven met bijbehorende opslag-faciliteiten in de wijk Feijenoord met onder andere het monumentale pand 'De Vijf Werelddelen'.
Een belangrijk deel van de oorspronkelijke bebouwing is behouden gebleven, gerestaureerd en herontwikkeld. In dit gebied vind je tegenwoordig een jachthaven ('City Marina'), horeca en vooral mooie uitzichten.


Het Entrepotgebied (het voormalige Gemeentelijk Handelsterrein) bevat ook het monument en voormalige locatie van 'Loods 24' welke een tragische rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam.

Middenstand en horeca in dit gebied, met name in de Vijf Werelddelen, komt sinds het begin van de herontwikkeling van dit gebied moeizaam van de grond. De Vijf Werelddelen herbergt wel een grote supermarkt van de Jumbo en een Surinaamse toko.

Ga, op deze pagina, direct naar:
Lodewijk Pincoffs    Poortgebouw    City Marina    "De Vijf Werelddelen"    Suitehotel Pincoffs    Station Stoomtramdiensten

 Bekijk de kaart 

 < Stroomafwaarts      Langs de Nieuwe Maas      Stroomopwaarts > 

Entrepothaven
Entrepothaven 'City Marina'

De Vijf Werelddelen
De Vijf Werelddelen

Poortgebouw
Poortgebouw en Binnenhavenbrug

Koningshaven
Koningshaven

Entrepothaven
Entrepothaven

Lodewijk Pincoffs

Op de trappen van het Entrepotgebouw 'De Vijf Werelddelen', staat het standbeeld van Lodewijk Pincoffs.
Op de bijbehorende plaquette staat de tekst: ‘A spectacle of so much glory and so much shame’.
Wat precies het levensverhaal omschrijft van de 19e eeuwse Rotterdamse zakenman en politicus die gevierd en verguisd is. Pincoffs; grondlegger van Rotterdam als moderne havenstad en aanstichter van de toendertijd grootse fraudezaak in de Rotterdamse geschiedenis.

Lodewijk Pincoffs
Lodewijk Pincoffs

Lodewijk Pincoffs is een visionair en is de eerste die beseft wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van havens op de linker maasoever. In 1873 richtte hij daarom de Rotterdamsche Handelsvereeniging (RHV) op.
Hij weet de gemeente en investeerders te overtuigen van zijn plannen en buitenlands kapitaal aan te trekken, ook enkele Rotterdamse geldschieters ondersteunen hem. De vereniging ontwikkelt de Binnen- en Entrepothaven, het douanegebouw en het veemgebouw “De Vijf Werelddelen". De gemeente zorgde voor de oeververbindingen naar het voormalige “achterland", de Willemsbrug en de Koninginnebrug worden in 1878 opgeleverd. Rotterdam-Zuid was ineens een centrum van onbegrensde mogelijkheden. Tot zover gevierd....
Lees meer over Pincoffs
Lodewijk Pincoffs wordt geboren in Rotterdam op 7 juni 1827 en groeide op in een welvarend joods gezin. Hij kreeg een privéopleiding en studeerde aan een handelsschool in Duitsland. Op zijn 22 start hij zijn eerste onderneming in textielverfstoffen met zijn compagnon en latere zwager Henry Kerdijk. Het gaat hen voor de wind en de zaken worden snel uitgebreid naar Afrika, waar ze met ruilhandel in o.a. palmolie hun vermogen vergaren. Behalve actief in de handel raakte Pincoffs ook betrokken in de Rotterdamse politiek. Op 28-jarige leeftijd komt hij in de gemeenteraad van Rotterdam. In 1858 wordt hij lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en in 1872 lid van de Eerste Kamer. Naast zijn commerciële en politieke ambities is Pincoffs ook maatschappelijk erg betrokken. Pincoffs geniet aanzien, verkeert in welgestelde en invloedrijke kringen en heeft een vrijwel onaantastbare invloed in Rotterdam.

Lodewijk Pincoffs
Lodewijk Pincoffs

Lees meer over 'verguist'...
Echter...
De Afrikaanse handel krijgt het lastig en met mooie rendementen in het vooruitzicht worden investeerders aangetrokken die toetreden tot de Afrikaansche Handelsvereniging (AHV). Terwijl de ontwikkelingen in Rotterdam in volle gang zijn houdt Pincoffs er een, op z’n minst te noemen, creatieve boekhouding op na. Hij schuift met geld heen en weer tussen de twee handelsverenigingen, sluit meerdere kredieten af en begint met speculeren. Niemand heeft tot dan toe door dat hij het ene gat met het ander vult.

Maar...
Op 1 april 1879 ontvangt Pincoffs een briefje van zijn vriend en geldschieter Marten Mees. Daarin geeft Mees te kennen dat hij en enkele ander partners zich ernstig zorgen maken over de financiële gezondheid van Pincoffs' verenigingen. Mees heeft ontdekt dat kortlopende kredieten in Londen en Parijs worden opgenomen. Pincoffs bekent gedeeltelijk dat er problemen zijn, maar blijft de schone schijn ophouden en zet alles op alles om de boel te redden. Maar het mag niet meer baten. Het wordt hem te heet onder de voeten en Pincoffs neemt in mei 1879 met vrouw en kinderen de kuierlaten en verdwijnt uiteindelijk naar Amerika omdat daar geen uitwisselingsverdrag mee was. Hij laat een miljoenenschuld achter. De financiële ravage die hij achterlaat was gigantisch. Diverse firma's gingen failliet; tal van particulieren werden zwaar gedupeerd. Pincoffs wordt bespot en verguisd. Lodewijk Pincoffs werd in 1880 bij verstek veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en bedrieglijke bankbreuk. Hij keerde nooit meer terug naar Rotterdam. Pincoffs overlijdt in 1911 op 84 jarige leeftijd, berooid, in New York.

Alhoewel...
Op de Kop van Zuid vindt je: de Lodewijk Pincoffsweg, het Lodewijk Pincoffsplein en de Lodewijk Pincoffsbrug. Verder staat voor het Entrepotgebouw sinds 1998 het standbeeld van Pincoffs. In 2008 is aan de Stieltjesstraat een hotel Pinchoffs geopend in het door hem gebouwde, voormalige douanegebouw. Allen vernoemd naar en ter eren van de man die, ondanks al zijn "tekortkomingen" gezien kan worden als een grondlegger van Rotterdam (en dan met name Zuid) als Europa’s grootste Havenstad.

TOP

Poortgebouw

Het Rijksmonumentale Poortgebouw stamt uit 1879. Het gebouw is gebouwd als hoofdkantoor van de Rotterdamsche Handelsvereeniging (RHV) naar een ontwerp van architect J.S.C. van de Wall, in opdracht van Pincoffs. Oorspronkelijk stond er aan de andere zijde van de brug over de Binnenhaven nog een, kleiner, poortgebouw, dat uitsluitend als poort diende. Deze poort heeft echter een relatief kort bestaan gehad.
Lees meer over het Poortgebouw
Na vermeende frauduleuze handelingen van Lodewijk Pinchoffs, kwam in 1882 al het onroerend goed van de RHV, dus ook het Poortgebouw, in handen van de gemeente Rotterdam. Het gebouw heeft daarna dienst gedaan als kantoor voor diverse directies. Waaronder: De Gemeentelijke Handelsinrichtingen en de NASM (de latere Holland America lijn) totdat zij in 1901 hun eigen directiekantoor in het huidige Hotel New York konden betrekken. Van 1932 tot 1977 werd het Poortgebouw het hoofdkantoor van het Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam (sinds 2004 Havenbedrijf Rotterdam).

Poortgebouw
Poortgebouw met Binnenhavenbrug en Maastoren

Poortgebouw

Historie van deze locatie
Meer over de historie van deze locatie

Poortgebouw(en!) en Binnenhavenbrug
Poortgebouw(en!) en Binnenhavenbrug

Poortgebouw

Uitzicht terras Suitehotel Pincoffs
Uitzicht terras Suitehotel Pincoffs

Lees meer over 'Heden ten dage...'
In 1980 werd het Poortgebouw gekraakt. Vandaag de dag leven en werken hier nog steeds een collectief van 30 bewoners (georganiseerd als leden van een vereniging) van verschillende leeftijden, uit verschillende vakgebieden, studies en nationaliteiten. Al meer dan 35 jaar is Vereniging het Poortgebouw 'autonoom' en biedt het een platvorm voor niet-commerciële kunst, muziek en debatten. Daarnaast zijn er sociale activiteiten zoals een eetcafé met veganistische maaltijden en een weggeef-winkel.

Meer foto's van het Poortgebouw
Poortgebouw
Poortgebouw met Binnenhavenbrug

Poortgebouw

Poortgebouw

Poortgebouw

Poortgebouw
Poortgebouw met Binnenhavenbrug

TOP

Entrepothaven / "City Marina"

Entrepothaven
Entrepothaven 'City Marina'

Entrepothaven

TOP

"De Vijf Werelddelen"

Het vrij-Entrepotgebouw 'De Vijf Werelddelen' (Handelsplein 3) dateert uit 1897 en huisvestte pakhuizen die werden gebruikt voor de belastingvrije opslag van goederen. Tot 1990 heeft het gebouw als pakhuis gediend. Na het verlies van zijn functie lag het gebouw midden in het, nog te ontwikkelen, Kop van Zuid gebied. In 1997 is het gebouw gerenoveerd en geschikt gemaakt voor woningen, winkels, kantoren en horeca. Er zijn diepe lofts die uitkijken op de jachthaven en maisonnettes van twee en drie verdiepingen. Op de begane grond is een supermarkt gevestigd en aan de jachthaven-zijde restaurants en cafés. Het gebouw is een Rijksmonument.
Lees meer over De Vijf Werelddelen
Het Entrepotgebouw is in de periode 1875 - 1879 gebouwd op initiatief van Pincoffs en diende als pakhuis bestemd voor belastingvrije opslag van transitiogoederen. Het was het allereerste pakhuis op Zuid en het modernste pakhuis ter wereld. Het had een eigen haven, een eigen spoorlijn en hydraulische kranen. Het omliggende terrein van 3500 m2 meter was oorspronkelijk ommuurd. Het gebouw is enorm: bijna 200 meter lang en 37 meter breed en was met zijn omvang lang het grootste gebouw van Rotterdam. Het gebouw was door dikke brandmuren gescheiden in vijf verschillende delen. Elk deel draagt de naam van één aan de vijf werelddelen. Van Oost naar West: Afrika, Europa, America, Azië en Australië. Deze namen zijn nog steeds op de gevel te vinden. Het veempand “America” werd in 1962 gedeeltelijk door een brand verwoest en is een jaar later hersteld met een gewijzigde indeling.

De Vijf Werelddelen

De Vijf Werelddelen

Achterzijde Vijf Werelddelen
Achterzijde Vijf Werelddelen

Binnenzijde Vijf Werelddelen
Binnenzijde Vijf Werelddelen

Meer foto's van de De Vijf Werelddelen
Handelsveem Afrika
Handelsveem Afrika

Moderne faciliteiten met behoud van de historie
Moderne faciliteiten met behoud van de historie

Moderne inrichting met behoud van de historie
Moderne inrichting met behoud van de historie

De Vijf Werelddelen

De Vijf Werelddelen

TOP

Suitehotel Pincoffs

Suitehotel Pincoffs is (sinds 2008) gevestigd in een voormalig douanekantoor bij de ingang van het toenmalige Entrepotgebied. Het gebouw (1879) is een Rijksmonument.

Entree Suitehotel Pincoffs
Entree Suitehotel Pincoffs

Hotel

Halfrond
Halfrond

Lunchen bij Pincoffs
Lunchen bij Pincoffs

Suitehotel Pincoffs

Suitehotel Pincoffs

Uitzicht terras Suitehotel Pincoffs
Terras Suitehotel Pincoffs

Voormalig belastingkantoor Pincoffs
Voormalig belastingkantoor

Zijingang Pincoffs
Zijingang Pincoffs

Station Stoomtramdiensten

Het voormalige hoofdkantoor / station Stoomtramdiensten van de R.T.M (Rotterdamsche Tramweg Maatschappij) met Jugendstil-ornamenten in de Rosestraat (1898 tot 1965). Vanaf dit station werden lijndiensten naar de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden verzorgd.

Station Stoomtramdiensten Rosestaat

Station Stoomtramdiensten Rosestaat

Deel oorspronkelijke muur Gemeentelijk Handelsterrein
Deel oorspronkelijke muur Gemeentelijk Handelsterrein

Het spoor en het perron bevonden zich tussen het station en deze muur.

Deel oorspronkelijke muur Gemeentelijk Handelsterrein

TOP

Horeca

  • Surinaamse broodjeszaak en andere horeca in De Vijf Werelddelen, ook met terras aan de haven
  • Snackbar voor de hoofdingang van De Vijf Werelddelen
  • Diverse horecagelegenheden op de Stieltjesstraat aan de Koningshaven, richting Wilhelminaplein / -pier

Bereikbaarheid

  • Parkeerterreinen aan de Rosestraat t.h.v. De Vijf Werelddelen, op het Stieltjesplein en aan de Maas bij Villa Zebra / Koninginnebrug (betaald).
    Mede door deze ruime parkeergelegenheid is dit een mooi startpunt voor een wandeltocht naar het Noordereiland, Wilhelminaplein en -pier.
  • Metro- en Tramstation Wilhelminapier aan de voet van de Erasmusbrug

Plan uw reis met het openbaar vervoer via de websites RET  en 9292OV .

Thema's

Kop van Zuid    Langs de Maas

In de nabijheid

Feijenoord    Maasbruggen    Noordereiland    Wilhelminapier    Rijnhaven    Loods 24

Kaart


TOP

Zoek op deze site

Nieuw(s)

Gratis uit op Zuid
Architecten van Zuid
De Rijksmonumenten op Zuid
Meer nieuws

Contact

Heb je commentaar, tips, correcties, aanvullingen of vragen? Ga naar de reactie-sectie of mail ons
email.

Bijdragen leveren?

Shop

Naar de [MAF!] shop
ROTTERDAM ART by [MAF!] external

Binnenkort verkrijgbaarHuismerk piccalilly en tafelzuren
Piccalilly

Volg ons

Instagram   Facebook   Pinterest

TOP
Contact: info@ondermaas.nl
Fotografie: [MAF!]
 
OnderMaas.nl heeft een onafhankelijke redactie en heeft geen commerciële belangen bij vermelde instanties, firma's of activiteiten.
 
Copyright © 2018-2020 OnderMaas. Alle rechten voorbehouden